For forfattere

Hvis du vil udgive en bog

Har du skrevet en bog og har løbet panden mod en mur hos diverse forlag, er det muligt, at du pønser på at selvudgive. At være selvudgiver har gennem tiden haft et vis negativt prædikat på sig, men det har ændret sig. Selv etablerede forfattere beslutter sig fra tid til anden at selvudgive. Processen er nemmere og mindre smertefuld i forhold til samarbejdet med et eventuelt etableret forlag, men det har også sine udfordringer at være selvudgiver. Du står for det hele selv, dermed afhænger bogens tilblivelse af din benhårde indsats og også et økonomisk ansvar. Til gengæld, hvis du skriver en succes, kan indtjening være så være meget større. Som udgivet af et etableret forlag, får du “kun” end mindre andel af indtjeningen.

Udfordringer som selvudgiver er:

Korrekturlæsning for et perfekt produkt

Redigering og konstruktiv kritik af indhold

Grafisk hjælp til forside

Markedsføring, inklusive pressemeddelelser, SoMe indhold og eventuel udformning, flyers, plakater og avisannoncer

Print af bogen

Distribution

Forlaget ClaraMundi for dig

Du kan udgive på mange måder. Du kan vælge at starte dit eget forlag, forsøge at komme ind på et af de etablerede forlag, blive medudgiver eller eksempelvis udgive via Forlaget ClaraMundi. Hvis du vælger Forlaget ClaraMundi får du et distributionsnet, og du er udgivet på et mindre forlag. Du bliver støttet, hvis du ønsker det, med udgivelsen af bogen, produktionen af bogen, det vil sige layout og opsætning af bogen i Indesign med henblik på trykklar fil til bogtrykkeren. Det samme gælder omslag (cover). Du skal ikke betale et opstartsbeløb til forlaget. Kun hvis du ønsker, at vi hjælper dig med produktionen af selve bogen, altså det ovennævnte layout.

Omkostninger for dig

Omkostninger i forbindelse med trykningen af en bog, der ikke betales til ClaraMundi, medmindre vi udfører det for dig.

  1. Korrektur og redigering
  2. Grafisk arbejde med forside og omslag
  3. Layout af bog (bogdesign)
  4. Trykning af bog (i et givet antal eksemplarer (flere variationer))
  5. Markedsføring (flyers, brochurer, pressemeddelelser, plakater m.m.)
  6. Distribution af bog

Hvis du vælger Forlaget ClaraMundi

Du kan bruge os på flere måder.

  1. Vi kan stå udelukkende som udgiver af dine bøger, og det eneste, du får af udgifter i forhold til os, er lagerleje med mere på DBK i Køge, som står for distributionen. Det er små udgifter, som bliver udspecificeret direkte fra DBK til ClaraMundi, der videreformidler de nævnte omkostninger pr. bog (udgivelse). Det vil sige, at du får en fuldt gennemsigtig opgørelse af udgifter til forsendelse, plukning og lagerleje pr. titel. Beløbene er afhængig af dit salg, af antal af bøger, du har på lager. Som lille forlag er udgifterne forholdsvis små. Til gengæld vil vi aftale en lille provision til dækning af forsikring og serviceudgifter. Finder du tilbuddet interessant, vil vi fremsende en mere udførlig beskrivelse af, hvorledes en sådan aftale vil blive skruet sammen, med priseksempler.
  2. Vi står som udgiver af dine bøger, samt står for produktion af bogen, inklusive layout og eventuelt også forside og omslag (cover). Dette tilbud kan skrues sammen alt efter, hvad du leverer til os. Skal du eksempelvis have hjælp til korrekturlæsning og det grafiske udtryk, oveni layoutet af bogen, aftaler vi det sammen og eksterne grafikere og korrekturlæsere/redaktører vil eventuelt komme indover.
  3. En samlet løsning. Udgivelse af dine bøger, korrektur og redigering, layout og produktion, samt produktion og levering af markedsføringsprodukter, alt afhængig af hvilke du ønsker at bruge.


Comments are closed.